V dňoch 20.-21. októbra 2023 sa v tureckom Tranzone konalo valné zhromaždenie medzinárodnej horolezeckej federácie UIAA. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia viac ako 40 členských krajín, Slovensko zastupoval predseda SHS JAMES Anton Pacek. Počas dvoch rokovacích dní a ďalších dní rokovaní jednotlivých komisíí UIAA sa riešilo veľa agendy rôzneho charakteru včítane volieb do riadiacich orgánov UIAA, nižšie prinášame voľne preložený článok priamo z webovej stránky UIAA o priebehu valného zhromaždenia a ďalších stretnutí.

“Valné zhromaždenie UIAA 2023 sa konalo v Trabzone v Turecku 20. a 21. októbra 2023, keď sa hostiteľstva ujala Turecká horolezecká federácia (TDF). Na podujatí sa osobne zúčastnilo viac ako 40 zástupcov členských krajín.

Úvodný prejav prezidenta UIAA Petra Muira sa týkal vývoja a pokroku dosiahnutého počas prvých troch rokov jeho predsedníctva a načrtol priority na nasledujúce mesiace: „Som hrdý na náš trojročný pokrok (od jeho zvolenia za prezidenta v roku 2020). A som veľmi vďačný Výkonnej rade, Riadiacemu výboru a komisiám za ich nasadenie a kolegiálnosť. V nastavenom kurze budeme pokračovať až do roku 2024 a zároveň povzbudzujem všetky členské federácie v ich aktivitách, uzavrel predseda UIAA Muir.

Voľby

Nižšie sú uvedené podrobnosti o voľbách do EB a MC. Podrobnosti o úplnom zložení UIAA EB a MC možno nájsť na webovej stránke UIAA.

Výkonná rada (EB)

Simon Alden (MCC, Malta) zvolený do Výkonnej rady

Lode Beckers (CMBEL, Belgicko) opätovne zvolený do Výkonnej rady

Yongfeng Wang (CMA, Čína) zvolený do Výkonnej rady

Riadiaci výbor (MC)

Davide Avagnina (CAI, Taliansko) zvolený do predstavenstva

UIAA ďakuje odchádzajúcim členom EB Zoljargalovi Banzragchovi (MNCF, Mongolsko) a Mahmoodovi Hashemimu (IMSCF, Irán) za ich obetavosť a odhodlanie počas ich funkčného obdobia.

Noví riadni členovia UIAA

Horolezecký spolok Čiernej Hory

Singapurská federácia športového lezenia a horolezectva

Nový pridružený člen

Fujairah Adventures Centre, Spojené arabské emiráty

Zmena formy členstva

Nórska horolezecká federácia je teraz aktívnym členom. Nórsky alpský klub – Norsk Tindeklub je pridruženým členom.

Tieto zmeny nadobudnú účinnosť 1. januára 2024.

 Stanovy

Ako bolo uvedené v úvodnom prejave Petra Muira, bolo navrhnutých a schválených niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k stanovám vrátane zmien názvu – správna rada a výkonný výbor nahrádzajú riadiaci výbor a výkonnú radu.

 Strategický plán UIAA

Platnosť súčasného strategického plánu UIAA 2020-2024 čoskoro vyprší a v najbližšom čase má UIAA ambíciu zamerať sa na vytvorenie a rozvoj strategického plánu na obdobie 2025-2028. Generálny tajomník UIAA Lode Beckers sa zamyslel nad úspechmi súčasného strategického plánu. Dôraz kládol na hlavné ciele: viesť, informovať, reprezentovať. Výzvou do budúcna bude zlepšiť internú a externú komunikáciu tak, aby bolo možné rozšíriť komunikačný dosah do kontinentálnych medzinárodných asociácií, viac komunikovať v členských národných federáciách a medzinárodných horolezeckých a horských športových federáciách.

V súčasnosti prebieha príprava nového strategického plánu. Bude rozdelená do troch fáz: (1) vytvorenie malej cieľovej skupiny, (2) širšia konzultácia a prieskum a (3) konečný návrh na schválenie na VZ 2024.

 Financie

Pokiaľ ide o financie, tak výsledky za rok 2022 boli schválené. Predpokladaný rozpočet na rok 2023 vychádza s predpokladanou stratou približne 20 000 CHF. Predbežne schválený bol aj rozpočet na rok 2024 s predpokladanou stratou 75 000 CHF s tým, že je potrebné hľadať nové formy financovania.

 Správy komisie

Počas GA poskytlo deväť komisií UIAA aktuálne informácie o vývoji v tomto roku a prioritách na nasledujúcich 12 mesiacov.

 Medzinárodná federácia skyrunningu

Medzinárodná federácia skyrunningu, člen UIAA, predniesla správu o svojich nedávnych aktivitách. To zahŕňalo:

  • Strategický plán: Boli schválené nové stanovy a spustená ISF karta pre športovcov a projekty výkonnostného hodnotenia. V období 2024-2026 sa federácia zameria na rozširovanie projektov ISF Card a Ranking, zlepšenie rozpočtu, partnerstva a sponzoringu na viacročné zmluvy.
  • Podrobnosti o úspešnom usporiadaní podujatí v roku 2023 vrátane štyroch kontinentálnych šampionátov, úvodných Majstrovstiev sveta (Skyrunning Masters) a 7. ročníka Majstrovstiev sveta mládeže. Paralelne sa v ôsmich krajinách konala národná séria Skyrunner.

Ďalší program VZ

Predsedovia komisií boli medzi odborníkmi, ktorí sa zúčastnili štyroch panelových diskusií, ktoré sa konali v rámci VZ. Zahrnuté témy, ktoré nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených správach Komisie, boli:

Údaje o globálnych horských nehodách: Pracovná skupina, ktorá sa zameriava na zhromažďovanie informácií z medzinárodných zdrojov, ktoré zbierajú informácie o globálnych horských nehodách a systémoch hlásenia nehôd dosahuje pokrok. Okrem zhromažďovania týchto údajov do jednej centrálnej oblasti WG vyvinie systém konkrétnych správ a ich zistení.

Ničivé zemetrasenia v Turecku: Hostiteľská federácia, TDF, bola priamo zapojená do záchranných operácií počas februárových zemetrasení, ktoré zdevastovali isté oblasti krajiny. Ako sa uvádza v nedávnom článku UIAA, TDF poskytovala personálnu podporu v prvej línii a súčasne aj vybavenie. UIAA otvorila účet na získavanie finančných prostriedkov pre horolezeckú komunitu, aby pomohla TDF obnoviť vybavenie.

Kontinentálne správy: Riadiaci výbor UIAA a Kontinentálni zástupcovia poskytli informácie a prípadové štúdie týkajúce sa environmentálnych problémov a úsilia v ich geografických regiónoch. Tie siahali od kampaní na nahradenie fosílnych palív obnoviteľnou energiou v základnom tábore Everest až po kampaň United in Yosemite zameranú na inklúziu. Všetky podrobnosti budú uvedené v príslušnej kapitole výročnej správy UIAA za rok 2023.

Zabezpečenie: UIAA v súlade s ostatnými medzinárodnými federáciami vyvíja bezpečnostnú politiku najmä pre svoje projekty v oblasti mládežníckeho a súťažného lezenia v ľade. Toto by malo byť dostupné na webovej stránke UIAA začiatkom roku 2024.

Komunikácia: UIAA spustila svoju novú webovú stránku krátko pred GA. Nová webová stránka bola vytvorená a navrhnutá na základe jasného zadania:

  • Zabezpečiť, aby boli informácie ľahšie dostupné.
  • Poskytnúť väčšiu a lepšiu prezentáciu pre súčasné a kľúčové projekty UIAA.
  • Vytvorenie digitálnych športových aktivít z hôr.
  • Zabezpečiť, aby sa všetky hlavné stránky dali nájsť jediným kliknutím na domovskej stránke.
  • Zabezpečiť automatickú synchronizáciu s databázou UIAA, ktorá poskytuje informácie o členstve, delegátoch komisie, certifikovanom bezpečnostnom vybavení a databázu právnych prípadových štúdií.
  • Zverejniť medzinárodný kalendár podujatí schválených UIAA, aby sa v budúcnosti vyvinul ako všeobecný medzinárodný horolezecký kalendár.
  • Špecializovaná sekcia UIAA s úplným archívom správ a možnosťou jednoduchšieho sledovania správ, plus možnosť filtrovania správ podľa kategórie.
  • Poskytnutie knižnice publikácií základnej dokumentácie UIAA.

Správa o komunikácii tiež podrobne mapovala plány na spustenie podcastu UIAA pokrývajúceho aktuálne horolezecké a horolezecké príbehy (počas prvého štvrťroka 2024) a dostupnosť súboru nástrojov UIAA členov na prístup k digitálnym aktívam, ktoré môžu zdieľať na svojich vlastných webových stránkach.

Summit o zmene klímy

Po úspechu prvého samitu o zmene klímy na GA, ktorý sa konal v roku 2022 v kanadskom Banffe, sa v Trabzone konal druhý a rozsiahlejší samit. Rozhovory, ktoré boli zamerané na tematiku cestovania, vody a chát, sa budú podrobnejšie venovať jednotlivo v nasledujúcich mesiacoch. Medzi uvádzanými prípadovými štúdiami sú:

Cestovanie

Úloha UIAA pri poskytovaní poradenstva: UIAA bude naďalej merať a podávať správy o svojej uhlíkovej stope, rozvíjať politiku a riešiť vplyv cestovania a ponúkať externú obhajobu.

Správa od Climbers Cutting Carbon (Climbers Cutting Carbon): Medzi tieto poznatky patril apel na horolezcov, aby pri cestovaní čo najviac využívali alternatívne spôsoby prepravy, spolujazdu, používali elektrické vozidlá a našli spôsob, ako vplyv svojej cesty merať pomocou uhlíkovej kalkulačky.

Voda

Prípadové štúdie: Vplyv ústupu ľadovca na Mount Ararat v Turecku a z Južnej Kórey – vodopády Towangseong, vodopády Guksadae a ľadový park Pandae

Chaty

Prezentované prípadové štúdie boli zamerané na enviromentálnu stránku fungovania sietí chát v Alpách a Kanade. Ak sa pozrieme na vplyv klimatických zmien na chaty, ako sa chaty môžu lepšie enviromentálnym výzvam prispôsobiť? Sú chaty súčasťou problému, alebo môžu byť ich riešením? Následná diskusia bola smerovaná na to, či by chaty mali žiadať o akúsi zelenú značku, ktorá by návštevníkom umožnila informovane sa rozhodnúť o tom, ktoré chaty robia viac, aby boli ohľaduplné voči klíme. Konkrétnejšie informácie o týchto štúdiách budú k dispozícii v nasledujúcich mesiacoch a vo výročnej správe UIAA za rok 2023.

Slávnostné odovzdávanie výročných cien za ochranu hôr

Na špeciálnom odovzdávaní cien UIAA oznámila, že brazílsky projekt Gear Tips Recycling Program sa stal desiatym víťazom ceny UIAA Mountain Protection Award (MPA). Gear Tips sa stáva druhým projektom z Južnej Ameriky, ktorý ocenenie získal. Začiatkom októbra bol náučný chodník Sierra Madre od University of the Philippines Mountaineers ocenený ako finalista tejto súťaže.

Čestné členstvo

Čestné členstvo UIAA bolo navrhnuté Kráľovským holandským horolezeckým klubom (NKBV) pre Fritsa Vrijlandta, prezident UIAA v rokoch 2012 až 2020. VZ UIAA udelenie čestného členstva schválilo.

Iné stretnutia

Paralelne sa konali aj stretnutia lekárskej, horolezeckej a školiacej komisie.

Podrobnejšie informácie nájdete na nasledovnom odkaze