Komisia športového lezenia SHS JAMES vyhlasuje výberové konanie na usporiadateľov pretekov Slovenského pohára v športovom lezení kategórií A a B. Preteky Slovenského pohára kategórie C a ostatné preteky je možné usporiadať viacero, musia však spĺňať podmienky Vykonávacích predpisov na rok 2022. Všetky potrebné dokumenty sú prílohou tohto článku.