V sobotu 28. novembra 2015 sa v krásnom prostredí Malej Fatry uskutočnil horolezecký „záver sezóny“. Chata dobrovoľnej horskej služby poskytla hojnému počtu lezcov nadštandardný komfort, hlavne vďaka Peťovi Olešovi a jeho kolegom z HS, ktorí sa o nás perfektne postarali. Program bol nabitý, ale pestrý a priniesol viacero zmien. Tou najdôležitejšou sú personálne zmeny v Komisii alpinizmu, ktorej impulzom a pozadím sa chcem bližšie povenovať v hodnotení sezóny 2015 pre náš časopis Horolezec. Faktom ale ostáva, že Ivan Žila odstúpil z pozície predsedu komisie a po dlhej diskusii som bol navrhnutý za jej nového predsedu. Tento návrh som prijal. Na základe ďalšej diskusie a tiež mojich predstáv o fungovaní KA som navrhol nové zloženie komisie, ktorú výkonný výbor nášho spolku schválil.

Nové zloženie Komisie alpinizmu SHS JAMES
Martin Heuger – predseda komisie alpinizmu
Oliver Vysloužil – bouldering, skalky
Igor Kollár – skalky, juniori, tréning
Rado Staruch – Tatry
Vlado Linek – stredné hory
Dušan Myslivec – stredné hory
Ivan Žila – stredné hory
Jaroslav Dutka – vysoké hory
Peter Hámor – vysoké hory

Bližšie k mojej filozofii obsadenia a fungovaniu novej KA sa samozrejme podrobnejšie vrátim na stránkach tlačeného Horolezca. Práca novej KA bola svižná a pragmatická a po diskusiách a kompromisoch sme v najlepšom vedomí a svedomí ocenili výstupy pre rok 2015. Tie sú nasledovné:

Strieborná karabína: Sanjski par ext., 9a, Osp, Slovinsko, 23. 5. 2015, Štefan Bednár. Cesta má len niekoľko prelezov lezcov svetového formátu. Špičkový výkon v európskom meradle. (finančné ohodnotenie 600 €)

Strieborná karabína:
cesta Martin Krpan, 9a, Osp, Slovinsko, 23. 10. 2015, Štefan Bednár. Cesta patrí k najťažším v Európe. Špičkový výkon v európskom meradle. (finančné ohodnotenie 600 €)

Strieborná karabína: Fatal attraction, 8a+, Wadi Rum, Jordánsko, 20. 12. 2014, Martin Krasňanský a Jozef Krištoffy. Prvovýstup, najťažšie cesta vo svetovej lezeckej oblasti. (finančné ohodnotenie 2x 600 €)

Bronzová karabína: Voie Americaine 7c/ABO/600 metrov, Aiguille du Fou, Mont Blanc,  5. 7. 2015, Maroš Červienka, Ondro Húserka, voľný prelez jednej z najťažších skalných ciest v oblasti. (finančné ohodnotenie 2x 400 €)

Bronzová karabína: Centrálny pilier Freney 7a+/ED+/700 metrov, Chamonix, 16. 7. 2015, Maroš Červienka a Martin Varga. OS prelez ťažkej svetoznámej cesty za jeden deň až na vrchol Mont Blancu.  (finančné ohodnotenie 2x 400 €)

Bronzová karabína: Missing link, 8b+, Osp, Slovinsko, 10. 11. 2015, Vanda Michalková. Najťažšia športová cesta prelezená slovenskou lezkyňou  v svetovej zahraničnej oblasti vysokej európskej úrovne.  (finančné ohodnotenie 300 €)

Bronzová karabína: Brid klina, 7c, Aniča kuk, Chorvátsko, 6. 5. 2015, Michaela Izakovičová. Najťažšia viacdĺžková cesta prelezená slovenskou lezkyňou v svetovej zahraničnej oblasti vysokej európskej úrovne.  (finančné ohodnotenie 300 €)

Bronzová karabína: bouldrová oblasť Rocklands, JAR, cesta L’ Arche 8B FB  31. 7. 2015, Tomáš Greksák, prelez ťažkej bouldrovej cesty v svetovej lezeckej oblasti. (finančné ohodnotenie 400 €)

Bronzová karabína: Severný kuloár Direct, M8, WI6, Les Drus, Chamonix, 8. 3. 2015, Maroš Červienka, Ondrej Húserka, zimné OS prelezenie ťažkej mixovej cesty z prvého náporu, 1. slovenský prelez.  (finančné ohodnotenie 2x 400 €)

Bronzová karabína:
Severný kuloár Direct, M8, WI6, Les Drus, Chamonix, 14. 4. 2015, Ján Smoleň (spolulezec M. Klonfar, ČR), OS prelezenie ťažkej mixovej cesty z prvého náporu, 2. slovenský prelez. (finančné ohodnotenie 400 €)

Bronzová karabína: Kalymnos, sektor Grotta, Grécko, cesta Fun de Chichunne, 8a OS, 7. 5. 2015, Zuzana Štefanská, prvý OS prelez cesty v tejto obtiažnosti slovenskou lezkyňou v zahraničí.  (finančné ohodnotenie 300 €)

Komisia alpinizmu sa tiež rozhodla, že bude od tohto roku udeľovať aj Čestné uznania za výstupy, ktoré síce nedosahujú úroveň Bronzovej karabíny, ale zaujali svojou kvalitou, obtiažnosťou, resp. príbehom a považujeme za správne ich morálne oceniť.

Čestné uznania za rok 2015

Katke Čižmárovej za cestu Stalker on The Horizont, 7c+ FB, Rocklands, JAR
Lukášovi Petriľákovi za cestu Triada, 8c+ PP, Turniská, Slovensko.
Tomášovi Plevkovi za cestu Panter, 8b+ PP, Višňové, Slovensko.
Vande Michalkovej za cestu Mrtvašski Ples, 8b PP, Osp, Slovinsko.
Robertovi Lubymu a Šimonovi Zentkovi za cestu Kastrátor, 9 OS, Mlynárik, Vysoké Tatry.
Michalovi Sabovčíkovi (so slovinskými spolulezcami) za cestu Miško Nezábudka M7/A3 Kačací Mních, Vysoké Tatry.
Jozefovi Krištoffymu  a Martinovi Krasňanskému za cestu Glory, 8a+ OS, Wadi Rum, Jordánsko.
Stanovi Filkorovi, Michalovi Sabovčíkovi, Janovi Smoleňovi za cestu Ragni, 90st. M4 600m, team OS, Cerro Torre, Patagónia.

Následne sme vybrali aj členov reprezentačného a juniorského družstva pre rok 2016.

Reprezentačné družstvo seniori
Štefan Bednár (príspevok na činnosť 1500 €), Maroš Červienka (príspevok na činnosť 1500 €), Ondro Húserka (príspevok na činnosť 1500 €), Michaela Izakovičová (príspevok na činnosť 1500 €), Lukáš Petriľák (príspevok na činnosť 1000 €).

Reprezentačné družstvo juniori
Nina Kovaříková (príspevok na činnosť 600 €), Pavol Kratochvíl (príspevok na činnosť 600 €), Peter Kuric (príspevok na činnosť 600 €), Róbert Luby (príspevok na činnosť 600 €), Vanda Michalková (príspevok na činnosť 1000 €),  Šimon Zentko (príspevok na činnosť 600 €).

Konkrétne dôvody, prečo ten ktorý lezec je alebo nie je v reprezentačnom družstve, rozvediem v obšírnejšom hodnotení sezóny, ale v skratke poviem len to, že napr. u  Tomáša Plevku s opätovným zaradením do reprezentácie jednoznačne nesúhlasili rodičia, čo my proste musíme akceptovať.

Komisia alpinizmu sa okrem týchto radostných povinností venovala aj problematike tvorby nových ciest a preisťovania starých ciest a vytvorila všeobecný rámec pre tieto činnosti v Tatrách. Vznikla aj správa oblasti Tatry, ktorú vedie Rado Staruch. Podrobnejšie sa o tejto téme dozviete čo najskôr.  Riešili sme aj ostatné, už ťažšie témy, ako sú reštart výškového lezenia, výška dotácií, projekt Erasmus a iné.

Večer bol už venovaný vyhodnoteniu sezóny a dlho žiadanej diskusií, kde sme prebrali veľa podnetných vecí. Bez diskusie a spätnej väzby od Vás, našich členov sa dá zlepšiť len máločo.  Tak som rád, že sa ľudia nebáli a diskusia nakoniec prekročila aj naše časové možnosti.
Vrcholom večera bolo premietanie Zola Demjána, bývalého špičkového alpinistu a výškového horolezca, ktorý nám premietol nielen obrázky z jeho šialených výkonov, ale nám aj odkryl jeho životnú filozofiu. Je úplne jasné, že keby dnes niekto vyliezol takú cestu, ako bol Zolov priestup juhovýchodného piliera na Dhaulagiri alpským štýlom, dostal by Piolet d Or vykladaný diamatami. Zoli bol si nenormálny borec, ďakujem za tvoju super prednášku. Následne sme dali priestor aj ostatným lezcom prezentovať ich  ocenené výstupy, čo sa pretiahlo skoro až do polnoci.  Náladu nám vylepšoval aj narazený súdok miestneho pivka vo foyé pri krbe, kde prebiehala väčšina zákulisných debát.
Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí v hojnom počte dorazili na záver sezóny. Pevne verím, že toho neľutujú a prídu opäť o rok.

Martin Heuger – predseda Komisie alpinizmu