Na základe výzvy Komisie športového lezenia bol vyhodnotený záujem o usporiadanie pretekov Slovenského pohára a ukončené výberové konanie, ktorého výsledky vám prinášame v priloženom súbore. Sú v ňom uvedené miesta a termíny pretekov Slovenského pohára v športovom lezení. Zmeny, ktoré na základe tohto výberového konania nastali sme zapracovali aj do aktualizovaného kalendára podujatí SHS JAMES na r. 2023.

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA USPORIADANIE PRETEKOV SLOVENSKÉHO POHÁRA